Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
(x)Nâsır el-Umer
Sıralama : Göster :
Toplam 7 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  50
Fatiha Suresi Anlamı ve Pratik Hayata Uygulanması
Zira... Fatiha suresi, Kur'an'ın bazı hedeflerini içerir ki, bu hedefler üç çeşittir: - Hamd, Allah'a aittir. ayetinden Din gününün sahibidir. ifadesine kadar; bütün övgüleri hak eden sıfatlarından dolayı Allah'ı kapsamlı bir şekilde övmek ve Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih etmek; ilahlıkta tek olduğunu ifade etmek; diriliş ve ceza gününü ispat etmek anlatılır. - Yalnız sana ibadet ederiz... ayetinde emirler ve yasaklar ifade edilir. - Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet gazaba
9 TL. 18 TL.
 %  50
Önce Tevhid
Yazar kitabında özellikle İslam davetçilerine seslenerek tevhidi öncelemeleri ve ona gereken önemi vermeleri çağrısında bulunmaktadır. Pek çok davet yolcusu tevhidin değerinden ve peygamberlerin davetindeki yerinden gafil olmanın sonucu olarak ikici ve üçüncü dereceli konuları tevhidin önüne geçirmişlerdir. Bu da davetteki önemli bir sapmadır. Yazar kitabını tevhid davetinde izlenmesi gereken metodlara ilişkin bilgiler vererek sona erdirmektedir.
7.5 TL. 15 TL.
 %  50
Dikkat! Alimlerin Eti Zehirlidir
Bu kitap; Âlimler hakkında uygunsuz laf söylemeyi ve yazı yazmayı adet edinenlere... İlmiyle amil âlimleri karalamayı kendilerine yol edinerek onları töhmet altında bırakanlara, ifadelerini olmayacak şekilde yorumlayanlara ve bütün güçleriyle âlimlerin üzerine yürüyenlere İlim ehline karşı koymak ve onlara kötülük iliştirmek üzere tüm azim ve enerjilerini harcayanlara şunları söylüyor: * Şunu bilin ki âlimlerin etleri zehirlidir ve onların değerini düşürmeye çalışanlar hakkında Allahın hükümleri bellidir. *
6 TL. 12 TL.
 %  50
Aile Mutluluğunun Temel Dinamikleri
Ünlü eğitimci Prof. Dr. Nâsır el-Umer bu kısa eserinde aile mutluluğunu olumlu ve olumsuz yönlerde etkileyen unsurları sıralamış, dünyevî ve uhrevî mutluluğun anahtarlarına işaret etmiştir.
4 TL. 8 TL.
 %  50
Müminler İçin Başarı ve Zaferin Gerçek Anlamı
1 Kendini sadece Allaha vermek ve Ona ihlâsla bağlanmak bir başarıdır. 2 Yöntemin doğru ve sağlıklı olması bir başarıdır. 3 Davet ettiği şeye tam olarak bağlı olmak ve Allaha kavuşuncaya kadar o yolda sebat etmek bir başarıdır. 4 Hakkı bütün çıplaklığıyla söylemek, ikiyüzlü olmamak veya Allahtan başkasından korkmamak bir başarıdır. 5 Sabretmek, ümitsizliğe düşmemek ve Allahın vaadine ve kullarına yardım edeceğine kesin olarak inanmak bir başarıdır. Bu unsurların fertte ve cemaatte gerçekleşmesi büyük bir ba
7.5 TL. 15 TL.
 %  50
Hayal ile Gerçek Arasında Mutluluk
Mutlu olanlar ile mutluymuş gibi davrananlar arasındaki ölçülemeyecek büyüklükteki farkı gerçek olayların değerlendirmeleri ile gözler önüne seren yazar, mutluluğun sebeplerini âyet ve hadislerdeki delilleri ile zikretmektedir.
4 TL. 8 TL.
 %  50
Dini İlim Bir Zorunluluktur
Ünlü eğitimci Prof. Dr. Nâsır el-Umer bu kısa eserinde dini ilimleri öğrenmenin bütün halk tabakaları için zorunlu bir gereksinim olduğunu ortaya koymaktadır. Kitap ilimin faziletleri, ilim ehlinin gayretleri, ilim öğrenme yöntemleri üzerinde durmaktadır.
4 TL. 8 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 7 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1